Spring naar content

Aangepast sporten activiteiten 2020

  • De sportcoach aangepast sporten voert adviesgesprekken met mensen met een beperking. Zij komen op verschillende manieren bij SportService Zwolle terecht. In 2020 hebben er ondanks covid-19 zo’n 50 sportadviesgesprekken plaatsgevonden, veelal digitaal en telefonisch. Vanwege covid-19 was het dit jaar nauwelijks mogelijk om fysieke sport- en beweegadvies gesprekken in te plannen. De sportcoach merkte dat dit nadelig effect had op de advisering. Ten eerste werd het inplannen van de afspraak lastiger, via een online meeting is lichaamstaal minder zichtbaar en mensen vinden het toch lastiger communiceren. Waar normaliter gedurende het jaar de aanvragen geleidelijk doorkomen, merkten we dit jaar meer pieken en dalen in de sport- en beweegadviesgesprekken.
  • In samenwerking met Onderwijsroute 10-14 zijn we aan het verkennen op welke manier Virtual Reallity een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. We hebben een VR-introductiedag georganiseerd, waarbij alle 36 leerlingen van onderwijsroute 10-14 VR hebben kunnen ervaren. Vervolgens zijn we met de docenten in gesprek gegaan over wat zij zouden willen met betrekking tot VR. SportService Zwolle heeft vervolgens gezocht naar passend aanbod. In 2021 wordt dit verder opgepakt.
  • SportService Zwolle heeft in samenwerking met RTV Focus, Zwolle Beweegt filmpjes opgenomen. Hierbij was er ook aandacht voor mensen met een beperking. Naast een staand persoon, werden de voorbeelden ook gegeven vanuit een rolstoel. Verder is SportService Zwolle op locatie geweest om inwoners die niet naar buiten konden/mochten, toch te laten bewegen. Ook is er een beweegflyer ontwikkeld. Tevens is er een bundeling gemaakt van al het beweegaanbod en dit is op de website van SportService Zwolle geplaatst en via het netwerk onder de aandacht gebracht.
  • KIDS Zwolle heeft SportService Zwolle een partnership bordje overhandigd. De afgelopen jaren hebben we met KIDS Zwolle meerdere projecten opgestart en is een intensieve samenwerking ontstaan.
  • In Stadshagen heeft SportService Zwolle in samenwerking met WIJZ een Gezondsheidsdag georganiseerd. Hierbij was ook een groepje cliënten aanwezig vanuit een woonvoorziening in de buurt. De sportcoach aangepast sporten heeft dit groepje tijdens deze dag begeleid.
  • Er is een inspirerend verhaal geschreven en gedeeld over sporten met een visuele beperking. Naar aanleiding hiervan bereiden we een clinic Running Blind voor.
  • De regio coördinator aangepast sporten heeft samen met een verenigingsadviseur van SportService Zwolle een presentatie gegeven aan fysio Zwolle, dit contact is ontstaan vanuit de gezondheidsdag Stadshagen. We hebben een triageformulier opgesteld en een overzicht gemaakt van het sport- en beweegaanbod voor senioren. We hebben een pilotperiode afgesproken om te kijken hoe de samenwerking verloopt. Er zijn inmiddels 5 personen vanuit fysio Zwolle doorverwezen naar SportService Zwolle om zo door te stromen naar het bestaande sport- en beweegaanbod.