Spring naar content

Het team Verenigingsadvies van SportService Zwolle helpt sportverenigingen bij vragen en uitdagingen. Zo ook Gymnastiek-vereniging Sparta. Een aantal zaken liepen niet lekker en daar kan een verenigingsadviseur bij helpen. Bestuurslid Nynke van der Eijk vertelt hierover. 

Sportservice Zwolle is de verbinding tussen 

de verenigingen"

 

Nynke

“Het is fijn als je iemand om advies kan vragen, als zaken binnen het bestuur onopgelost blijven. We merkten dat we niet de enige vereniging waren met uitdagingen. Samen met andere gymnastiekverenigingen, wilden wij ze aangaan. SportService Zwolle bracht ons daarom samen. Het was prettig dat we bij hen op locatie konden overleggen, toen het nog kon.“

“Samen hebben we de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren geformuleerd. Onder begeleiding van SportService Zwolle zijn werkgroepen samengesteld en ook bij het vervolgtraject was een verenigingsadviseur betrokken. Om ons te motiveren en ervoor te zorgen dat acties uitgevoerd werden.”

“Een belangrijk speerpunt van de verenigingen was het in kaart brengen van hun eigen materialen en de sportzalen waarover deze verspreid staan. De resultaten beginnen langzamerhand zichtbaar te worden. Er is nu een beter overzicht. Daar zijn we blij mee en we weten bij wie we moeten aankloppen voor hulp.” 

“We staan er niet alleen voor. We kunnen samen met de andere verenigingen aan de slag met onze speerpunten. Zo kunnen we elkaar versterken.”