Spring naar content

gemeenteraads-
verkiezingen 2023

Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als verbinder en aanjager maar ook als uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Zwolle, hebben we als SportService Zwolle campagne gevoerd voor een prominente plek van sport en bewegen op de politieke agenda en voor extra investeringen in onze sport- en beweegsector. 

De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten. Daarnaast is voor de stad Zwolle sport, bewegen en een vitale sportinfrastructuur van grote waarde. Sporten en bewegen is gezond. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig en sporten en bewegen bevordert het welzijn en de leefbaarheid van de stad. Investeren in sporten en bewegen is investeren in preventie. 

Om het belang van sport en bewegen onder de aan-dacht te brengen hebben we vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen individuele gesprekken gevoerd met de politieke partijen in de stad. En hebben we onze zienswijze gedeeld op basis van 5 verkiezingsthema’s. Daarnaast hebben we een vijftal SSZ podcasts ‘het politieke speelveld’ opgenomen met fractievoorzitters en raadsleden met sport in portefeuille. Een gesprek over sport als belangrijkste (bij)zaak van het leven. 

 

Het slotstuk van onze campagne was het grote sportverkiezingsdebat in sporthal Het Anker waar 9 raadsleden van Zwolse politieke partijen het verbale gevecht met elkaar aan gingen. Aan de hand van stellingen werden diverse zaken rondom sport en bewegen in de stad Zwolle besproken. Al met al kunnen we terugkijken op een mooie campagne waar we sport en de Zwolse politiek dichter bij elkaar hebben gebracht. En waar het belang en de waarde van sporten en bewegen op vele fronten in toenemende wordt onderkend.   

 

Podcasts

Sport is de belangrijkste (bij) zaak van het leven. Denkt de Zwolse politiek er ook zo over? In aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen van 16 maart 2022 hebben we extra edities uitgebracht van de SSZ Podcasts: 

‘SSZ Podcast - Het politieke speelveld’.

Podcast gemeenteraad4