Spring naar content

Buurt Onderwijs Sport

Bewust bewegen met 2+1+2 beweegconcept

In Zwolle zijn er het afgelopen jaar pilots gestart met dit Beweegconcept 2+1+2. Suzanne Habers, directeur OBS De Springplank vertelt hierover samen met onze buurtsportcoach Rens van Benthem. 

“De Springplank wil haar kinderen graag begeleiden in het bewegen. Er wordt continu gezocht naar een balans in genoeg bewegen. Het afgelopen schooljaar lagen er ideeën voor meer naschools aanbod. Voor de zomervakantie startten we de pilot met het 2+1+2 model. Best lastig om dit in te passen binnen de school, ” vertelt Rens. 

 

“Het 2+1+2 model geeft kinderen de kans om meer en beter te bewegen. Bijvoorbeeld door met naschools aanbod met meerdere sporten in aanraking te komen. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd. Dit zijn mooie kansen voor onze kinderen om verschillende sporten te ontdekken,” aldus Suzanne Habers.

Stapje vooruit

Suzanne: “Als je meedoet aan de activiteiten van Rens, dan is er altijd een onderdeel dat je kunt. Het gaat er niet om dat je de beste bent, maar dat je stapje voor stapje vooruit gaat, want dat is groeien. Maatwerk voor ieder kind op zijn of haar niveau, binnen een vertrouwde omgeving. Wij omarmen het 2+1+2 model omdat bewegen ontzettend belangrijk is voor kinderen. Maar ook om bewegend te leren, bijvoorbeeld rekenen en spelling op het schoolplein.”

Rens: “Het is prachtig om te zien dat steeds meer kinderen sport en bewegen leuk zijn gaan vinden. We zoeken hier de verbinding met sportverenigingen in de buurt en met Travers Welzijn.”

2 + 1 + 2 = 

2 uur bewegingsonderwijs

Kwalitatief goed bewegingsonderwijs 

voor alle leerlingen in het basisonderwijs

1 uur bewegen onder schooltijd

Extra bewegen in het schoolcurriculum

2 uur bewegen na schooltijd

Bewegen na school en rondom school

De rol van SportService Zwolle

“Het vooruitstrevende 2+1+2 model draagt bij aan de beweegvaardigheid van kinderen en zorgt voor een extra kwalitatieve motorische impuls. Ik zie voor SportService Zwolle een mooie rol om het beweegconcept over alle Zwolse scholen uit te rollen, zodat ieder kind zich motorisch kan ontwikkelen en voldoende in beweging komt met als resultaat dat ze een leven lang blijven sporten/ bewegen en vitaal blijven,” vertelt Roger Knoops, manager SportService Zwolle.