Spring naar content

leergang 
‘Verenigd Leiderschap’

Tennisvereniging PAF in Zwolle heeft sinds 2021 niet één maar twee bestuursvoorzitters. Stef ten Have werd gevraagd voor de functie. Hij zei ja, met het verzoek of het ook een duo-rol kon worden. Die vervult hij inmiddels samen met zijn vader Arthur. Vader en zoon hebben een onderlinge taakverdeling, waarin beiden goed tot hun recht komen. Stef doet ondertussen mee aan de leergang ‘Verenigd Leiderschap’, op uitnodiging van SportService Zwolle, onder leiding van Ditis’Em. Een diverse groep ‘leiders’, die vijf dagen lang gezamenlijk aan de slag gaan met persoonlijke en collectieve leiderschapskwesties.

Er zijn bestuursleden zoals Stef aanwezig, maar ook sportondernemers, managers en mensen uit het sportonderwijs. Tijdens de leergang werkt men vanuit de theorie en de praktijk, maar wordt er ook geluisterd naar diverse gastsprekers. Zo sprak participatiestrateeg Ferenc van Damme over de rol van leiders in onze maatschappij.

 

Stef ten Have

Stef: 

‘Door de verschillende rollen van deelnemers binnen de leergang, leer je van elkaar. Je kijkt op een andere manier naar je vereniging. Wat voor club wil je zijn? Wat moet een bezoeker denken en voelen bij een eerste kennismaking? Maar vooral: wat ga jíj doen om dat voor elkaar te krijgen? Onze vereniging draait op vrijwilligers, en het is zaak dat we die blijven enthousiasmeren. Bovendien is de club van ons allemaal, het moet voor iedereen een prettige plek zijn. Tijdens de leergang krijgen we hier de juiste tools voor. Ik vind het heel waardevol hoe SportService Zwolle dit initiatief neemt en het zo breed trekt.’