Spring naar content

voorwoord

De waarde van sport en bewegen

De meeste jaarverslagen over 2020 bevatten ongetwijfeld een voorwoord dat gaat over het absurde, onvergetelijke en verdrietige jaar. Want dat was het voor velen van ons. Zo kreeg óók ik met SportService Zwolle op 12 maart het nieuws dat Nederland in algehele lockdown moest. De geplande SSZ schoolsporttoernooien, activiteiten en evenementen verdampten voor onze ogen… 

 

Wat nu? Onze primaire reactie was het team informeren over zaken die niet meer mochten. Alles helder en duidelijk communiceren richting onze mensen, de verenigingen en scholen. Maar na een nachtje slapen besefte ik; dit moet anders. We gaan kijken naar wat wél kan. Want sport en beweging móet doorgaan, juist tijdens een pandemie! Wat bleek? Het werd een druk en actief jaar waarbij sport de broodnodige verbinding legde.  

Onze mensen zijn in maart direct aan de slag gegaan. Onze buurtsportcoaches plaatsten binnen no time online challenges op social media. Voor jongeren, senioren en mensen met een beperking werden beweegprogramma’s ontwikkeld om thuis in beweging te blijven. We werkten actief samen met scholen om online bewegingslessen aan te bieden tijdens schooluren. Ook achter de schermen vormden we een vraagbaak. Er ontstond soms chaos binnen sportverenigingen vanwege onduidelijkheid over de coronaregels. Dankzij het korte lijntje met de gemeente fungeerde SportService Zwolle als intermediair, we beantwoorden vragen en namen zorgen weg waar dat kon. 

We zijn dit jaar goed van start gegaan met de sportverenigingen in Zwolle. Vernieuwing is ook voor sportverenigingen nodig in deze snel veranderende wereld. Daarom nemen we verenigingsbesturen, in samenwerking met Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel, mee in een wereld waarin veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen. Daarnaast zijn we gestart met de organisatie van Peptalks, speciaal voor het technisch kader van alle sportverenigingen, waarbij positief coachen en talentontwikkeling centraal staat.

Het grootste compliment verdient de samenwerking tussen de sportverenigingen en -aanbieders, de gemeente Zwolle, regiogemeenten en maatschappelijke organisaties. Iedereen stond voor dezelfde zware uitdaging om met beperkte mogelijkheden en opgelegde afstandsmaatregelen de aansluiting met de inwoners te behouden. 

 

Er ontstonden hierdoor schitterende samenwerkingen, zoals Zwolle beweegt, Zwolle Beleeft en De Olympische Tocht. Lees alles hierover in dit jaarverslag! Maar er was meer. Basisschoolkinderen uit groep 8 konden helaas niet op kamp, dus bedacht onze buurtsportcoach Sharon de Witte samen met haar collega’s Expeditie Groep 8; een sportieve expeditie om de basisschooltijd van deze leerlingen toch nog leuk af te sluiten. Zij won door haar creativiteit en flexibiliteit zelfs de nationale stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar 2020’! Een bekroning op haar én ons werk in Zwolle en de regio.

En ook werd het Zwols Sportakkoord ondertekend! Door meer dan tachtig ondertekenaars uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven. Zij dragen met de uitvoering van dit akkoord bij aan een vitaal leven met plezier in sport en bewegen. Het Overijssels Sport- en Beweegakkoord kwam tot stand als bovenlokale kracht tussen de lokale Sportakkoorden en het nationaal Sportakkoord. 

Als laatste onze samenwerking met Regio Zwolle United. Ons doel is om een sportief netwerk te creëren dat bijdraagt aan de doelstellingen van de regio Zwolle en de Sportakkoorden. Dit heeft geleid tot gezamenlijke huisvesting in het MAC3PARK stadion. Een plek die sport ademt. Hier openen we in 2021 onze deuren voor iedereen in regio Zwolle die sport en bewegen een warm hart toedraagt.

 

Prachtig toch? Mijn les uit het afgelopen jaar, is dat we met sport en beweging in staat zijn tot verbinding, flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Meer dan ooit. Ik ben trots op wat er wél is gedaan! Laten we daarom vasthouden waar we mee bezig zijn. Zodat we een leven lang met plezier kunnen blijven sporten in regio Zwolle!

 

Veel leesplezier!

Jolanda van der Veer
Directeur-bestuurder

voorwoord 2x
voorwoord Jolanda2