Spring naar content

"Onze ambitie is om ons aanbod verder te ontwikkelen door kennis en expertise beschikbaar te stellen voor alle gemeenten en mogelijke samenwerkingspartners in de regio Zwolle. Hiermee willen we bijdragen aan een vitale regio Zwolle. Naast het onderstaande, onderhoud ik mijn contacten in de regio (IJsselland). Hier voer ik gesprekken over de sportakkoorden en welke verbindingen er te maken zijn met ons of andere gemeentes," vertelt Jason Huisman, buurtsportcoach en coördinator Zwolle Berkum/Centrum en Regio.

 

regio_2
regio_kaart

Voorbeelden hierin zijn

 • Beweegfilmpjes voor kinderopvang locaties.
 • HAN beweegtesten afgenomen bij 12 verschillende scholen en hierdoor het beweegniveau van kinderen in kaart gebracht door middel van inzet van de HAN beweegtest.
 • Bij 9 verschillende verenigingen ondersteund als clubkadercoach.
 • Interne clubkadercoaches opgeleid binnen verenigingen. 
 • Bij kinderopvanglocaties het vergroten van de kwaliteit van aandacht voor stimulering van motorische vaardigheden in de dagelijkse routines.
 • Een ontwikkellijn en met bijpassende methodiek voor ontwikkeling van motorische vaardigheden voor kinderen van 0 – 4 jaar.
 • contacten met alle basisscholen en opvanglocaties in Steenwijkerland m.b.t. bewegen.
 • Een doorlopende ontwikkellijn en goede methodiek ontwikkelt voor bewegingsonderwijs voor de 
 • gemeente Steenwijkerland.
 • Helpt de scholen met het vergroten van de kwaliteit van bewegingsonderwijs door groepsleerkrachten te coachen en te begeleiden (zowel in groepsverband als individueel)
 • Inspireert scholen tot meer bewegen tijdens een schooldag door goede voorbeelden te delen zoals;
 • - 5 scholen bewegend leren aangeboden als workshops.
 • - 7 scholen pauze beweeg activiteiten geïmplementeerd.