Spring naar content

Door samen te werken maken we van 1+1, 3

Studenten studeren hard. Daarnaast willen ze ook werkervaring opdoen in de praktijk en zo kennismaken met het bedrijfsleven. Dit kan perfect bij SportService Zwolle. Hier kunnen studenten, op zowel MBO als HBO+ niveau, in een veilige werkomgeving praktijkervaring opdoen. We werken nauw samen met diverse opleidingen (zoals Landstede, Deltion College en Windesheim) en zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf. Jan Majoor, programmamanager van de opleiding Sport & Bewegen van Landstede, en contactpersoon van SportService Zwolle vertelt over de samenwerking.

“Onze samenwerking is al zo’n 15 jaar oud,” geeft Jan aan. “Deze is zeer waardevol voor ons als opleiding. Inmiddels lopen er jaarlijks 15 á 20 studenten van Landstede stage bij SportService Zwolle. Regelmatig stemmen we af over de vakinhoud, zodat de opleiding goed aansluit op de praktijk. Zo starten studenten goed voorbereid aan hun stage en kunnen ze het maximale uit hun praktijkervaring halen; een zeer belangrijk onderdeel van hun opleiding.

Wat is de meerwaarde van stage?
“Studenten leren de verschillende aspecten van het werkveld kennen, zoals het ontwikkelen van projecten. Zo kunnen ze datgene wat ze in theorie bedacht hebben, in praktijk brengen en bewijslast verzamelen. Om daarna hun examens te volbrengen. Stage levert de studenten, maar ook de opleiding dus veel op,” geeft Jan aan. “De terugkoppeling vanuit SportService Zwolle is daarbij zeer waardevol voor de doorontwikkeling van het onderwijs.”

Op naar de volgende 15 jaar!
“Mooi om te zien dat verschillende oud studenten, die stage hebben gelopen bij SportService Zwolle, er nu werken (soms na het volgen van een HBO studie). Een goed voorbeeld daarvan is Sharon de Witte, Buurtsportcoach van het jaar 2020. Dat wil toch wat zeggen? Op naar de volgende 15 jaar samenwerking!”