Spring naar content

Sport verbindt en verbroedert

De afgelopen tijd hebben wij samen met Welzijnsorganisatie WijZ verschillende vormen van bewegen voor ouderen georganiseerd. Namelijk: Zwolle Beweegt, de Beweegbus en de Gezondheidsdag. Harold van Riessen, projectorganisator van WijZ, vertelt hierover.

Juist in deze Coronatijd wilden we bij WijZ kwetsbare ouderen ondersteunen bij bewegen. Daarom organiseerden we de Beweegbus. Hiermee boden we ouderen thuis beweging aan. Tot we ontdekten dat SportService Zwolle met eenzelfde concept bezig was. Namelijk Zwolle Beweegt. We besloten de handen ineen te slaan. Gezamenlijk brachten we in het voorjaar van 2020 ouderen in beweging onder de noemer ‘Zwolle Beweegt’!

Gezondheidsdag
En opnieuw vonden WijZ en SportService Zwolle elkaar in de organisatie van de Gezondheidsdag in september. Een dag speciaal voor Zwolse senioren waarop ze fysiek én sociaal in beweging komen. “Ik geloof in onze samenwerking. Jullie hebben, wat wij niet hebben en andersom. Zo kunnen we elkaar versterken. Ik ben tevreden over het resultaat van de Gezondheidsdag. Maar het kan altijd beter. Eén van onze gezamenlijke uitdagingen is het bereiken van ouderen. Deze doelgroep heeft niet altijd toegang tot moderne communicatie. Daarom willen we ouderen die al bij ons sporten (Golden Sports, Walking football, Beweegkaart etc) inzetten als ambassadeurs. We vragen ze om nieuwe mensen mee te nemen.

“Sport verbindt en verbroedert. Eén van mijn dromen is een jaarlijkse sportdag voor onze doelgroep”

En ook werd het Zwols Sportakkoord ondertekend! Door meer dan tachtig ondertekenaars uit het onderwijs, de zorg, welzijn, overheid, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven. Zij dragen met de uitvoering van dit akkoord bij aan een vitaal leven met plezier in sport en bewegen. Het Overijssels Sport- en Beweegakkoord kwam tot stand als bovenlokale kracht tussen de lokale Sportakkoorden en het nationaal Sportakkoord.