Spring naar content

ALGEMEEN

Sportnetwerk Overijssel

Afgelopen maart zijn Sportservice Overijssel (SSO) en Topsport Overijssel (TSO) opgehouden te bestaan. In samenspraak met de provincie Overijssel is een nieuwe organisatie opgericht: Sportnetwerk Overijssel (SNO). De netwerkorganisatie gaat invulling geven aan het provinciaal sport- en beweegakkoord.  “Samenwerken aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie,” zegt Alex van de Vosse, programmamanager SNO.

Door de realisatie van het Sportnetwerk Overijssel heeft SportService Zwolle een sleutelpositie gekregen op het gebied van sport en bewegen in de regio IJsselland. De Zwolse stichting is nu ook hét gezicht voor de hele regio IJsselland als het gaat om ontwikkelingen binnen sport en bewegen.  “We zijn door SNO gevraagd om in de regio IJsselland een coördinerende rol op te pakken en actief bij te dragen aan de realisatie van het Sport- en beweegakkoord Overijssel,” vertelt Jolanda van der Veer, directeur-bestuurder SportService Zwolle. “Door kennis te delen, elkaar te inspireren en samen te werken geven we een extra impuls aan het sport- en beweegklimaat. Roger Knoops is hiervoor vanuit SportService Zwolle het aanspreekpunt.” 

Top drie 

Vanuit het provinciaal sportakkoord spreekt een duidelijke ambitie, waar de aankomende jaren door middel van samenwerking invulling aan gegeven dient te worden. “Met de 25 gemeenten die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het sportakkoord is het gezamenlijke doel om Overijssel in 2025 tot de top drie van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland te laten behoren,” vertelt Alex van de Vosse, programmamanager Sportnetwerk Overijssel.  

2022 

  1. Het inrichten en beheren van een sport- en beweegplatform als netwerkorganisatie.

  2. Het managen van het uitvoeringsprogramma van het Overijssels Sportakkoord.

  3. Het realiseren en verder optimaliseren van een Overijsselse sportkennisinfrastructuur.

  4. Borging en continuïteit van bestaande initiatieven en activiteiten
R. Knoops portret

Samen sportieve kansen pakken in Overijssel? 

Neem dan contact op met Roger Knoops: 

r.knoops@sportservicezwolle.nl