Spring naar content

Stichting Sport- en Wijkaccommodaties Zwolle

Vanaf oktober 2022 draagt Stichting Sport- en Wijkaccommodaties Zwolle (SSWAZ), als zelfstandige stichting en verlengstuk van SportService Zwolle (SSZ), actief bij aan het versterken van een gezonde, toegankelijke en toekomstbestendige sportinfrastructuur in Zwolle. Een initiatief dat is ontstaan door een gezamenlijke ambitie van SSZ en de gemeente Zwolle. Met als doel om de vitaliteit van (gemeentelijke) binnen- en buitensportaccommodaties te vergroten. Daarbij richt de stichting zich in eerste instantie op sport- en wijkaccommodatie ‘Het Anker’ in Westenholte.  

Het beheer en de exploitatie van sportaccommodatie ‘Het Anker’ valt al sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van SSZ. Het ontmoetingscentrum werd jarenlang aangestuurd door het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum Westenholte (SOW). Op basis van de uitkomsten van het ‘Onderzoek Zwolse Wijkaccommodaties’, dat door de HospitallityGroup in 2020/2021 is uitgevoerd, heeft de gemeente Zwolle SSZ gevraagd om ook het beheer en de exploitatie van het wijkcentrum en de horecavoorziening over te nemen. Een verzoek dat voortkwam uit het feit dat het bestuur van SOW geen eigen opvolging kon vinden. SSZ heeft hier positief op gereageerd.

Na diverse gesprekken tussen de betrokken partijen heeft het management van SSZ vanaf 1 januari 2022 het stokje overgenomen van het bestuur van SOW met als opdracht: de maatschappelijke functie van ‘Het Anker’ als (sportieve) ontmoetingsplek voor inwoners van Westenholte en Stadshagen te versterken en samen met partners in de wijk een divers activiteitenaanbod te ontwikkelen voor jong en oud. In oktober 2022 is deze stichting, in het verlengde van de activiteiten van SSZ,  omgedoopt tot Stichting Sport- en Wijkaccommodaties Zwolle. 

SSWAZ zet zich in voor een optimaal gebruik, beheer en exploitatie van sportaccommodaties in Zwolle voor georganiseerd én ongeorganiseerd sporten en bewegen, waar iedereen gebruik van kan maken. De stichting wil dit realiseren door duurzame samenwerkingsverbanden tussen gemeente, eigenaren, exploitanten verenigingen, andere sportaanbieders én (maatschappelijke) organisaties te stimuleren. 

Opendag Anker2
Oud bestuur Anker

De open dag van ‘Het Anker’, 19 november jl., is hier een mooi voorbeeld van. Veel inwoners maakten kennis met sport, spel, muziek, cultuur en sociale activiteiten (waaronder ‘Licht het Anker’) die de onderlinge ontmoeting bevorderen. De jongens van Pedal Bikelife Zwolle demonstreerden hun skills, er werd gedanst onder aanvoering van Jettie Schaapman en gesport onder begeleiding van de buurtsportcoaches van SportService Zwolle én de plaatselijke badmintonvereniging WVF. Daarnaast was er de gehele ochtend muzikale omlijsting waarbij er genoeg ruimte was om elkaar te ontmoeten. Een mooie start van een nieuwe periode voor ‘Het Anker’.

 

Ook het voormalig bestuur is in het zonnetje gezet. Persoonlijke woorden van wethouder Michiel van Willigen werden bekrachtigd door het opspelden van een zilveren anker. Het anker staat symbool voor de herinneringen aan een bijzondere bestuurlijke periode. Bert Nomden was ruim veertig jaar als voorzitter, aanjager en verbinder actief betrokken bij de ontwikkelingen van Het Anker. Kees van Vilsteren heeft hem zestien jaar bijgestaan als penningmeester. Samen met Jan Haarman, Wim Mensink en Wim Tiessink vormden zij het bestuur van Het Anker en hebben ze zich ingezet voor tal van activiteiten. We hopen hen nog vaak te zien in ‘Het Anker’!