Spring naar content

Vakleerkracht beweging vaste waarde binnen de school

Al jaren werken we samen met Openbaar Onderwijs Zwolle. Maar ook met Stichting Catent en De Vivente–groep zetten we mooie stappen. We praten hierover met Arend Eilander, voorzitter van het college van bestuur van Vivente. We bespreken zijn visie op het bewegingsonderwijs én de verbinding met de wijk. “Ik droom ervan om de vakleerkracht beweging meer te integreren in het basisonderwijs”, vertelt Eilander.

“In Zwolle is erg veel beweegaanbod voor kinderen. Als we dit meer stroomlijnen, ontstaan er echt kansen voor kinderen. En door de handen ineen te slaan hebben we een beter bereik. Dat was de aanleiding om eens in gesprek te gaan met SportService Zwolle. Ik werk graag samen met partners die de ontwikkeling van het kind vooropstellen en eenzelfde visie delen. SportService Zwolle heeft een prima uitgangspunt.

Team

“Je kunt op verschillende manieren ‘knap’ zijn: rekenknap, taalknap en ook bewegingsknap. Door een breed onderwijsaanbod te bieden, kan iedereen zijn talenten ontdekken. Daarom wil ik de vakleerkrachten beweging graag meer integreren in het onderwijs. Echt één organisatie worden. Bestaande uit een sportdeel en een onderwijsdeel. Met deskundigen voor beiden. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Nu kunnen wij de vakleerkrachten beweging van SportService Zwolle inzetten door de werkdrukmiddelen die we ontvangen van de overheid. Ik wil graag dat zij een vaste waarde worden binnen onze onderwijsteams. Zodat de basisschoolleerkracht niet alles zelf hoeft te doen.”

Verbinding

“Om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen is een bredere aanpak nodig. Daarom kijken we ook hoe we van waarde kunnen zijn in de wijk door de juiste verbinding te maken. Bijvoorbeeld door een verlengd schoolprogramma met sport en cultuur aan te bieden.

Er zijn gelukkig veel kinderen die sporten bij een vereniging. Vooral de meest kwetsbare kinderen gun ik een zo breed mogelijke ontwikkeling. Het is mooi als SportService Zwolle met ons de uitdaging aan wil gaan om de meest kwetsbare kinderen in beweging te krijgen.“