Spring naar content

Sportverenigingen & infrastructuur

Verenigingsadvies in coronatijd

Dat de coronacrisis een moeilijke tijd is, staat buiten kijf. Maar de sport staat erom bekend creatief om te gaan met uitdagingen. Hoe heeft de Zwolse sportvereniging het afgelopen jaar ervaren en welke rol heeft SportService Zwolle hierin gespeeld? Verenigingsadviseur Sanne Winkler en manager Martijn Mellema blikken terug op 2021.

Martijn Mellema, manager SportService Zwolle: “De Zwolse sportverenigingen en – aanbieders zijn ontzettend veerkrachtig en daar zijn wij trots op. De verenigingen hebben verschillende, creatieve (online) activiteiten georganiseerd om bijvoorbeeld contact met leden te onderhouden. Ook zie je dat verenigingen omdenken wanneer binnensportlocaties worden gesloten, ze zoeken de verbinding met verenigingen in de wijk.”

Meebewegen


Ook heeft SportService Zwolle meebewogen met de mogelijkheden in coronatijd. Sanne Winkler, verenigingsadviseur SportService Zwolle: “Van fysieke bijeenkomsten naar online bijeenkomsten. En wanneer de energie voor online bijeenkomsten minder werd, hebben we meer energie gestoken in podcasts. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ‘de Vereeniging’ opgericht, een nieuwsbrief voor verenigingen, door verenigingen. We wilden naast het bellen en online vergaderen op deze manier de sportverenigingen informeren over diverse zaken, en de verbinding leggen tussen de sportverenigingen onderling wanneer het elkaar opzoeken er niet in zat. Maar de kracht zit hem ervooral in dat elke collega bij SportService Zwolle advies kan geven. De clubkadercoach heeft bijvoorbeeld een hele belangrijke rol op het gebied van begeleiding van trainers en coaches. Daar moeten we ons zeker van bewust zijn.” Martijn knikt instemmend: “We hebben onze informatiekanalen anders ingestoken. Daarnaast hebben onze verenigingsadviseurs een cursus veranderkunde gevolgd.  Zo proberen we het omdenken over te brengen op de sportverenigingen.”

Rollenspel

Sanne vertelt: “Als SportService Zwolle nemen wij verschillende rollen aan ten opzichte van de Zwolse sportverenigingen. Wij definiëren vijf rollen en welke wij aannemen, verschilt per casus en per vereniging. Zo hebben wij in coronatijd gediend als vraagbaak voor heel veel sportverenigingen en sportaanbieders.” “Daarnaast hebben we de TVS-regeling aangejaagd en onder de aandacht gebracht bij de sportverenigingen. Deze regeling heeft er echt voor gezorgd dat sommige verenigingen het hoofd boven water hebben weten te houden. Derving van inkomsten werden gecompenseerd,” vult Martijn aan. “Denk bijvoorbeeld aan de kantineomzet bij de buitensport, maar ook de binnensport hoefde minder huur te betalen.”

Coronamonitor

 

Het afgelopen jaar heeft SportService Zwolle een Coronamonitor uitgevoerd. Een onderzoek onder sportverengingen om te peilen hoe zij ervoor staan in coronatijd. Sanne: “Dit gaf een veel breder beeld dan zwart-wit gezegd het gaat goed of het gaat niet goed. Daaruit bleek ook dat er ontzettend veel diversiteit tussen de Zwolse verenigingen zit.”