Spring naar content

voorwoord

Volop in beweging

Vol energie denk ik terug aan 2021. Een jaar waarin we als team topsport hebben bedreven. We commitment hebben laten zien aan onze partners in Zwolle én onze opdrachtgevers in de regio. Door te blijven geloven in de (preventieve) kracht van sport en bewegen, focus te houden op onze opdrachten, doorzettingsvermogen en creativiteit te laten zien. De motivatie om iedereen het plezier te laten ervaren van een leven lang sporten en bewegen is en blijft groot. Dit maakt mij trots. Trots op het energieke team van SportService Zwolle, op onze samenwerkingspartners omdat ze ons het vertrouwen gaven om vooral door te gaan én op alle sporters en bewegers die, ondanks corona en de beperkingen die dit met zich meebracht, bleven sporten. Bedankt voor dit dynamische jaar. Samen zijn we door om te denken volop in beweging geweest.

2021 zijn we gestart met de verbouwing van onze nieuwe locatie in het MAC3PARK in Zwolle. In september konden we samen met Regio Zwolle United ons nieuwe kantoor, met een beperkt aantal genodigden, officieel openen en omdopen tot ‘Clubhuis Regio Zwolle’. Een sfeervolle plek, met prachtig uitzicht op het voetbalstadion, waar overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit de regio Zwolle elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken rondom thema’s als sport, maatschappij en economie. 

Ondertussen gingen we vooral door met onze sportieve activiteiten. Ondanks de coronamaatregelen zochten we altijd naar mogelijkheden om jong en oud volop in beweging te houden. Sport en beweging zorgt voor ontspanning en plezier, geeft energie en houdt je fysiek en mentaal fit. Een basisbehoefte voor jong en oud. Zeker in deze tijd van onschatbare waarde. 

Onze activiteiten hebben zich vooral op school, in de openbare ruimte en buiten op het sportpark afgespeeld. De binnensportlocaties waren grotendeels gesloten. Met sportverenigingen en -aanbieders hebben we, in afstemming met de gemeente Zwolle en veiligheidsregio IJsselland, gekeken naar wat er wél kon om het sportaanbod door te laten gaan. Het heeft kansen maar ook zeker teleurstellingen met zich meegebracht. Als ik terugdenk aan het gesprek in juni over de sportvereniging in coronatijd kan ik alleen maar dankbaar zijn dat besturen samen met hun trainers, coaches en vrijwilligers zich blijven committeren aan de verbindende kracht van verenigen. 

51421966840_59eba4a953_k
SSZ Opening clubhuis-12

Gelukkig kon het bewegingsonderwijs bijna het hele jaar door gaan. Eerst alleen buiten, later kon er ook weer gebruik worden gemaakt van de binnensportlocaties. Daar zijn we blij om want we moeten met elkaar meer en beter willen bewegen. Het beweegconcept ‘2+1+2 model’ helpt daarbij. Een groot deel van de basisscholen is het afgelopen jaar een pilot gestart onder leiding van onze buurtsportcoaches. Samen met de schooldirecties en -besturen van Openbaar Onderwijs Zwolle, Vivente en Catent en betrokken samenwerkingspartners zoals Windesheim, Landstede en Deltion kijken we hoe we deze ontwikkeling de komende jaren kunnen doorzetten.

 

Ook heeft Zwolle er afgelopen jaar een aantal prachtige sportlocaties bij gekregen, zoals de nieuwe WRZV-hallen, Victorium en de IJsselhallen waar Peakz Padel heeft geïnvesteerd in een prachtige extra locatie voor padel. Een mooie impuls voor de verbinding tussen top- en breedtesport. Vanuit SportService Zwolle werken we daarnaast samen met de gemeente Zwolle aan een duurzame ontwikkeling van ‘Sport- en ontmoetingscentrum het Anker’.

Voor Zwolle en onze regiopartners zijn sport, bewegen en een vitale sportinfrastructuur van grote waarde. Sporten en bewegen geeft energie en bevordert het welzijn en de leefbaarheid van de stad. Investeren in sporten en bewegen is investeren in preventie. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we hierover met alle partijen gesprekken gevoerd. Het is de basis voor het Zwolse beleidskader, de uitvoering van het Zwols Sportakkoord én het Sport en beweegakkoord Overijssel waar we ons als organisatie aan hebben verbonden.

 

Samen hebben we mooie resultaten bereikt. Maar natuurlijk heb ik, net als alle sportliefhebbers, de volle sportvelden, het publiek, de competitie, toernooien en de gezellige sfeer in de sportkantines en de clubhuizen gemist. Toch kijken we met inspiratie, commitment en doorzettingsvermogen naar 2022. Een jaar met nieuwe mogelijkheden en volop kansen om als team samen met ons groeiend aantal opdrachtgevers weer voor de nodige beweging en energie te zorgen. Sport verbindt!

 

Veel leesplezier.

 

Jolanda van der Veer – van Assen

Directeur-bestuurder SportService Zwolle