Spring naar content

voorwoord

duurzame vernieuwing
en ontwikkeling

2022: een jaar vol uitersten. Van lockdown in januari tot een bruisend Sportcafé in december waar met passie het gesprek werd gevoerd over kansen en uitdagingen in de Zwolse sport- en beweegsector. Het was een feest van herkenning tussen inspirerende samenwerkingspartners en kersverse Zwolse beleidsbepalers. Een mooie conclusie voor het afgelopen jaar is dan ook: de (sport)wereld is volop in ontwikkeling. Samen met onze lokale en regionale partners bewegen wij volop mee en delen we actief onze kennis, zodat iedereen in Zwolle en regio met plezier kan blijven sporten en bewegen. 

De dynamiek van onze samenleving vraagt om duurzame vernieuwing en ontwikkeling. Dit zien we terug in vraagstukken over: de professionalisering van de sportvereniging en sportinfrastructuur, de kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs, een breder aanbod voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte en het creëren van gelijke kansen om überhaupt te kúnnen sporten en bewegen. Mede door het Zwols Sportakkoord hebben we hier samen met onze partners invulling aan kunnen geven. 

Professionalisering 

Breed (top)sportaanbod, aansluiten bij behoeften van sporters, versterken van samenwerkingen en verbeteren van prestaties. Het doet op alle fronten een beroep op leiderschap in de sport. Vanuit deze wetenschap hebben we drie nieuwe diensten ontwikkeld voor sportverenigingen. Met de leergang ‘Verenigd leiderschap’ stimuleren we Zwolse koplopers in de (top)sport om met elkaar te verenigen en elkaar te versterken. Met clubkadercoaching helpen we bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainers-begeleiding. Wij coachen het (vrijwillig) kader met als doel om de kwaliteit van het aanbod te verhogen waardoor sporters én hun trainers/coaches niet afhaken. Speciaal voor het begeleiden van voetbalsters geven we samen met PEC Zwolle workshops waarop diverse verenigingen zijn aangehaakt. En dan bestuurscoaching. Een programma dat we samen met Tabanon organiseren voor verenigingsbesturen die willen werken aan teambuilding. Dit doen ze door afwisseling tussen kickboksen en een goed gesprek. Ook ‘bewegen in de openbare ruimte’ vraagt onze aandacht en expertise. 

Kwaliteitsimpuls 

In samenwerking met de Zwolse onderwijskoepels OOZ, Vivente en Catent hebben we een aantrekkelijk beweegconcept vertaald naar het Zwolse bewegingsonderwijs. Uitgangspunt hiervoor is het 2+1+2 beweegconcept: 2 uur bewegingsonderwijs, 1 uur extra bewegen op school en 2 uur bewegen na schooltijd. Het beweegconcept draagt bij aan de beweegvaardigheid van kinderen en zorgt voor een extra kwalitatieve motorische impuls. Door een gevarieerd sport- en beweegaanbod op school, in de wijk én bij de sportvereniging hebben kinderen al op jonge leeftijd de kans zich zo breed mogelijk motorisch te ontwikkelen. Daarmee leggen onze buurtsportcoaches de basis voor een leven lang met plezier sporten en bewegen.

Breder aanbod

Veel inwoners stoppen met sporten en bewegen door blessures, ziekte en/of andere redenen. De drempel om weer te gaan sporten na blessureleed, ziekte of revalidatie is erg groot. Onze beweegmakelaars kennen het sportaanbod en stimuleren en begeleiden deze mensen om (weer) te gaan bewegen. Naast het verbeteren van de sociale-, praktische-, en financiële toegankelijkheid voor deze inwoners, willen we het lokale en regionale (gespecialiseerde) sport- en beweegaanbod versterken, verruimen én met elkaar verbinden. De multisportdag, met lokale, regionale en zelfs landelijk bereik is hier een mooi voorbeeld van. Net als onze samenwerking met Regio Zwolle United en vanaf eind 2022 ook TIEM, waar we o.a. bewegen op de werkvloer stimuleren. 

Voor iedereen

We vinden het belangrijk dat iedereen die wil ook kan sporten. In samenwerking met het Jeugdfonds Sport Zwolle en de gemeente Zwolle (Zwemvangnet en Participatiefonds) ondersteunen we gezinnen door het betalen van hun contributie. Iedereen verdient het om mee te doen. Buurtsportclub Noord in Holtenbroek gaat uit van dit principe. Inmiddels sporten hier wekelijks ruim 120 kinderen met medewerking van het Jeugdfonds Sport. Kinderen die anders niet mee konden doen zijn nu volop in beweging voor een gezonde toekomst. Ook voor volwassenen, jongeren en senioren uit Holtenbroek is dit inmiddels een plek om samen te sporten. Meer informatie hierover is te vinden op onze vernieuwde website.

Speelveld

Onze partners willen investeren in het brede speelveld van sport en bewegen omdat zij net als ons de toegevoegde waarde zien. Dit zorgt voor een natuurlijke uitbreiding van ons takenpakket. Een opgave die mede door de arbeidsmarktkrapte vraagt om nieuwe oplossingen die we samen met onze partners verkennen en ontwikkelen. Met hetzelfde doel voor ogen: een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen. Op naar een mooi 2023. Eén ding is zeker, we blijven volop in beweging om te komen tot duurzame vernieuwing en ontwikkeling in Zwolle én regio!

 

Namens het team van SportService Zwolle veel leesplezier gewenst! 

 

Jolanda van der Veer – van Assen

Directeur-bestuurder SportService Zwolle

Portretfoto Jolanda 2022