Spring naar content

voorwoord

Blijf gezond, blijf in beweging

Net als velen heb ik als supporter van de sport enorm genoten van afgelopen sportzomer. Eerst het EK voetbal en daarna de fantastische prestaties van TeamNL tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. Wat een energie! Met eind augustus de Paralympische Spelen in het vooruitzicht kan ik alleen maar genieten van het feit dat dit ondanks Corona weer kan. Sporten en bewegen maakt ons vitaal en weerbaar, brengt ons in contact met anderen en geeft energie door samen te werken en samen te presteren.

SportService Zwolle gelooft in de kracht van sport en bewegen. Samen met de gemeente, sportverenigingen, sportaanbieders, het onderwijs en partners in de stad hebben we ook afgelopen half jaar gekeken naar wat wél kon. Want sport en beweging móet doorgaan, juist tijdens én na een pandemie.

Impact Corona
De coronacrisis heeft een zware impact op de sportdeelname. Het vele thuiswerken en de beperkte toegang tot sportaccommodaties en sportverenigingen heeft veel invloed op ons beweeggedrag. Onderzoek van het NOC*NSF en Mulier instituut toont aan dat ruim de helft (52%) van de Nederlanders tijdens de coronacrisis minder is gaan sporten of zelfs helemaal is gestopt. Daarnaast voelt 43% van de Nederlanders zich fysiek minder fit, op mentaal vlak geldt dat voor 41% van de Nederlanders. Bij Nederlanders die minder zijn gaan sporten of zijn gestopt is dat percentage zelfs nog hoger: fysiek (57%) en mentaal (49%). De pandemie verergert daarmee de al langer geconstateerde thema’s als groeiende beweegarmoede, teruglopende motorische vaardigheden en de toename van welvaartsziekten als gevolg van een ongezonde leefstijl.

“Investeren in sporten en bewegen

is investeren in preventie”

Van jongs af aan met plezier bewegen
Kinderen zijn door Corona minder gaan bewegen. Om problemen op latere leeftijd te voorkomen hebben we samen met Openbaar Onderwijs Zwolle, Vivente en Catent afgelopen half jaar toch actief ingezet op bewegingsonderwijs. De gymlessen zijn vanwege de coronamaatregelen lange tijd buiten georganiseerd. Om alle kinderen te bereiken hebben we, in kleine groepen, ook zoveel mogelijk sport- en beweegactiviteiten in de wijk georganiseerd. Waar dat kon is de verbinding gelegd met sportverenigingen en -aanbieders. In de week van 23 april hebben we op alternatieve wijze de Koningsspelen georganiseerd. Niet met alle kinderen tegelijkertijd op één dag op het sportpark, maar in kleine groepen op de velden in de Zwolse wijken gedurende de hele week. Het vergt de nodige aanpassingen, maar wat hebben de kinderen een plezier gehad.

In samenwerking met Landstede Sportcentrum, Regio Zwolle United en andere sportpartners is in de zomervakantie de vijfde editie van de KUSZ-week georganiseerd. Veertig kinderen die vanwege sociaaleconomische reden niet op vakantie konden hebben genoten van basketbal, volleybal, skaten, voetballen en spel- en doe-activiteiten. De kinderen vonden het geweldig.

 

Zwembaden zijn lange tijd dicht geweest. Samen met de gemeente Zwolle en de zwembad exploitanten zijn vanaf maart, na overleg met de veiligheidsregio IJsselland, de deuren weer geopend. Hierdoor konden 100 kinderen met behulp van de zwemvangnetregeling spelenderwijs leren zwemmen op weg naar hun A en/of B diploma. Een belangrijke basisbehoefte in deze waterrijke regio.

wp-1594924917883-scaled

“Sport en bewegen draagt bij aan

een gezonde leefstijl en sociale participatie.”

De kracht van sport voor jongeren
Jongeren tot 18 jaar hebben we vooral gestimuleerd te blijven sporten bij hun sportvereniging. Sporten draagt in hoge mate bij aan de vitaliteit en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Daarnaast hebben we in samenwerking met Travers Welzijn gedurende de eerste helft van 2021 ‘Social Games’ georganiseerd die bijdragen aan een gezonde leefstijl en sociale participatie.Niet thuis achter de computer, maar juist andere jongeren in ‘Real Life’ ontmoeten tijdens sport- en beweeggames op het sportpark of het trapveldje in de buurt. Mooi om te zien dat deze beweging zo goed op gang is gekomen.

 

Vitaal ouder worden
De fysieke en mentale voordelen van sporten en bewegen worden steeds belangrijker nu mensen ouder worden. Het bevorderen van een actieve leefstijl vergroot de vitaliteit en zorgt voor mentale veerkracht. Ook versnelt een actieve leefstijl het herstelproces na een medische ingreep. SportService Zwolle heeft dan ook niet stil gezeten. Ondanks de angst die veel ouderen hadden in relatie tot Corona hebben we samen met onze sportpartners de sportactiviteiten voor senioren op aangepaste wijze door laten gaan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld seniorensport, Golden Sports en Oldstars Walking Football. Een uniek voorbeeld is de ‘Beweegstraat’ die we begin 2021 samen met WijZ en Travers Welzijn hebben ontwikkeld en vervolgens hebben uitgerold op diverse sportparken om inwoners op een verantwoorde en veilige manier in de buurt te kunnen laten sporten en bewegen.

 

Zwols Sportakkoord
Als aanjager en verbinder van de sport functioneert SportService Zwolle als kartrekker voor het Zwols Sportakkoord. In dit kader zijn gesprekken gevoerd met vele samenwerkingspartners rondom de uitvoeringsthema’s: Inclusie & vitaliteit; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale en positieve sportaanbieders; Motoriek & innovatie en Event & talent. Op basis hiervan is per thema een ambitieus actieplan opgesteld. Om in sporttermen te spreken, de eerste helft van het jaar was (net als in de rest van Nederland) door de steeds veranderende coronamaatregelen een echte hordenloop. Inmiddels hebben we samen met onze partners de eindsprint ingezet op weg naar een mooi eindresultaat dat bijdraagt aan een vitaal leven voor alle Zwollenaren.

Vertrouwen
Corona heeft ons geleerd flexibel en veerkrachtig om te gaan met beperkingen. Het team van SportService Zwolle kijkt met deze ervaring op zak vol vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst waarin we elkaar blijven inspireren en sport en bewegen werkt als katalysator voor een vitale regio Zwolle. Daar ben ik van overtuigd!

 

Tot ziens op het sportpark of in ons clubhuis!

 

Jolanda van der Veer

Directeur-bestuurder

Jolanda